PDF Nyomtatás E-mail

 

 ÚTRAVALÓ ÖSZTÖNDÍJPROGRAM

A Magyar Kormány biztosítani kívánja a mélyszegénységben élő, tartós munkanélküli, gazdaságilag versenyképtelen társadalmi réteg gyermekei számára az oktatási rendszeren keresztül a társadalmi és gazdasági életben való sikeres integrációt. A 2005 óta működő program átfogó célja a hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének elősegítése, a fiatalok továbbtanulásának, szakma, érettségi és diploma szerzési esélyeinek javítása, a számukra elérhető ösztöndíjrendszer megújítása, valamint a természettudományos érdeklődésű tanulók tehetséggondozása.

 

Az Útravaló Ösztöndíjprogram az alábbi alprogramokból áll:

Esélyegyenlőségi alprogramok:
- Út a középiskolába ösztöndíj, amelynek célja a résztvevő tanulók felkészítése érettségit adó középiskolában való   továbbtanulásra.
- Út az érettségihez ösztöndíj, amelynek célja a részt vevő tanulók támogatása a középiskola sikeres befejezése céljából.

- Út a szakmához ösztöndíj, amelynek célja a részt vevő tanulók a részt vevő szakiskolai tanulók sikeres tanulmányainak elősegítése, tanulási nehézségeinek leküzdése.

Pályázásra jogosultak köre

Útravaló ösztöndíjprogram

  • Esélyegyenlőségi alprogramok

Az esélyegyenlőségi alprogramok keretében tanulói ösztöndíjra pályázhat az a Magyar Köztársaság területén működő közoktatási intézménnyel tanulói jogviszonyban álló magyar állampolgár vagy külföldi állampolgár, aki:

- halmozottan hátrányos helyzetű; vagy
- védelembe vett; vagy
- családba fogadott; vagy
- átmeneti nevelésbe vett; vagy
- ideiglenes hatállyal elhelyezett, vagy
- utógondozásban; vagy
- utógondozói ellátásban részesül; vagy
- hátrányos helyzetű,

és a pályázati felhívásban meghatározott intézményben és 7.-8. évfolyamon/képzésben tanul.

 Az esélyegyenlőségi alprogramok keretében mentori ösztöndíjra pályázhat
- a tanári képzésben vagy tanítói képzésben szakképzettséget szerzett személy; vagy
- a szociálpedagógus szakképzettséggel rendelkező személy; vagy
- pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézmény olyan hallgatója, aki tanári képzésben az utolsó két félév valamelyikének teljesítését a pályázat meghirdetését követő félévben kezdi meg; vagy
- pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézmény olyan hallgatója, aki tanítói képzésben az utolsó két félév valamelyikének teljesítését a pályázat meghirdetését követő félévben kezdi meg (kizárólag az Út a középiskolába ösztöndíj és az Út az érettségihez ösztöndíj esetében); vagy
- működő tanoda tanára; vagy
- gyógypedagógus szakképzettséggel rendelkező személy (kizárólag az Út a szakmához ösztöndíj esetében), vagy
- szakoktató (kizárólag az Út a szakmához ösztöndíj esetében).

  
Tehetséggondozó alprogram:
- Út a tudományhoz alprogram, amelynek célja a természettudományok, a műszaki tudományok és a matematika területe iránt kiemelt érdeklődést mutató tanulók tehetséggondozása.

Az esélyegyenlőségi alprogramok keretében a tanuló ösztöndíjban és – nem pénzügyi – mentori támogatásban, a mentor ösztöndíjban részesül.

 

Kiváló tanuló-mentor pár pályázat

A pályázat célja az Útravaló Ösztöndíjprogram esélyegyenlőségi alprogramjai keretében kimagasló teljesítményt nyújtó tanuló-mentor párok teljesítményének elismerése.

A pályázat keretében a tanuló-mentor párok oklevélben és ajándékutalványban részesülnek.

Pályázásra jogosultak köre

A pályázat keretében azon esélyegyenlőségi ösztöndíjas jogviszonnyal rendelkező kimagasló szakmai munkát végző tanuló-mentor pár nevezhető, ahol az ösztöndíjas tanuló tanulmányi eredménye a pályázati felhívásban meghatározott tanév év végi átlagához képest a pályázati felhívásban meghatározott mértékben javult.

 

Az Útravaló Ösztöndíjprogram keretében magánszemély pályázatot nem nyújthat be.

A pályázat benyújtására azon közoktatási intézmény jogosult, amellyel a tanuló nappali rendszerű iskolai oktatás keretében tanulói jogviszonyban áll.

 

A pályázat keretében magánszemély pályázatot nem nyújthat be.
A pályázat benyújtására azon közoktatási intézmény jogosult, amellyel a tanuló – a pályázati felhívásban meghatározott tanévben - nappali rendszerű iskolai oktatás keretében tanulói jogviszonyban állt.

Az Útravaló Ösztöndíjprogram jogszabályi hátteréül az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII.2.) Korm. rendelet szolgál.

 

A 2010/2011. tanévben a Wekerle Sándor Alapkezelő

4 tanuló és 3 mentor pályázatát támogatja.

Mentor neve

Tanuló neve

Beregszásziné Liakos Diana

Oláh Zsanett

Kocsis Istvánné

Horváth Andrea

Illés László

Tóth Andrea

Vasas Kira

A támogatás két időszakra oszlik:

  • 2010. november 1-től 2011. január 31-ig
  • 2011. február 1-től 2011. június 15-ig

 

Tanulói ösztöndíj 3500,- Ft / hó.

Mentori ösztöndíj 5000,- Ft / hó.

 

A 2009/2010. tanévben résztvevő ösztöndíjasok közül 2 tanuló és 2mentor a 2010/2011. tanévben továbbfutó ösztöndíjasként folytathatja az útravaló ösztöndíjprogramot.

Mentor neve

Tanuló neve

Bukovenszki Istvánné

Szaszák Patrik

Csutak Gyöngyi

Vinter Krisztina

A támogatás két időszakra oszlik:

  • 2010. szeptember 1-től 2011. január 31-ig
  • 2011. február 1-től 2011. június 15-ig

Tanulói ösztöndíj 3500,- Ft / hó.

Mentori ösztöndíj 5000,- Ft / hó.

 

Az ösztöndíjak kifizetéséről az érintetteket később értesítjük!