TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01488

  Művészeti rendezvények, alkotó programok szervezése Kazincbarcikán

  Játsszunk most együtt!”

  A projekt bemutatása

  A sakk, valamint más táblajátékok alkalmazási lehetőségein keresztül segítséget kívánunk nyújtani a pedagógusok és a szülők részére a gyermekek logikai gondolkodásának fejlesztéséhez, a tehetségek felismeréséhez, a szabadidő hasznos eltöltéséhez és a társas viselkedés erősítéséhez.

  A pályázat lehetőséget nyújt arra, hogy hosszú távon fejlesztési eszközként használjuk a sakkot és a táblajátékokat a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatására, a tehetség kibontakoztatására, az együttműködési normák kiépítésére, a felszín alatt megbúvó képességek fejlesztésére.

  A projekt legfontosabb céljai:

  • A személyiséget komplexen fejlesztő, életkornak megfelelő stratégiai táblajátékok megismertetése, a szabályok megtanulása
  • A sakk, mint a leghatékonyabb képességfejlesztő eszköz bevezetése
  • A tehetséggondozás, a kritikai gondolkodás fejlesztése intézményi keretek között, heti rendszerességgel

  Miért a táblajátékokra esett a választásunk?

  Mert:

  • Fejleszti az analizáló-és szintetizáló képességet, az emlékezőtehetséget, az absztrakt és logikus gondolkodást, a megosztott figyelem képességét, a produktív képzeletet, az összefüggések felismerésének képességét, az összpontosítás képességét, a problémaérzékenységet és a módszeres és hatékony gondolkodást.
  • Fejleszti az érzelmi intelligenciát, az önismeretet, segíti a gyerekek közötti kapcsolatok ápolását és beszélgetések elmélyítését, a feszült helyzetek kezelését.
  • Elérkezettnek látjuk az időt a stratégiai táblajátékokban rejlő lehetőségek kihasználására, melyet valamennyi évfolyamon játékfoglalkozások keretében kívánunk megvalósítani, így fejlesztve tanulóink tanulási képességét.

  Tervezett programok

  • Játékfoglalkozások korosztályos bontásban 5 csoportban
  • Nyílt nap pedagógusoknak: A játékfoglalkozásokat nyitottá tesszük az érdeklődő pedagógusoknak, hogy megtapasztalják az élményszerű tanulást.
  • Nyitott játékdélután: A játékfoglalkozást kinyitjuk gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt. Lehetőséget adunk új táblajátékok megismerésére, kipróbálására, az egymástól való tanulás keretei között.
  • Családi napok szervezése közös játékokkal: A táblajátékok kortól és nemtől függetlenül játszhatók, ezért tökéletesen alkalmasak élvezetes, közös családi élmények forrásának. A közös játék során a család együttműködési normákat, illemszabályokat tart be.
  • Játékhét: Projekthét kereteiben játékhetet szervezünk, ahol mindennap más játéktípussal ismerkedhetnek a gyerekek, ez nyitott program a város iskolásai előtt.

  Ami már megvalósult

  • Beszereztük a tantermi és a szabadtéri sakk oktatáshoz szükséges Sakkpalota alapcsomagokat, demonstrációs eszközöket, tanulói készleteket

  A 2019/2020-as tanévtől elindítottuk a Sakk-palota programot az iskolában felmenő rendszerben tantárgyi keretek között 1. osztálytól. Sakkozás közben a gyerekek egy sor már tárolt információt mozgósítanak és kombinálnak össze, miközben idegrendszerükben a sejtek közti kapcsolatok száma sokszorozódik. Ezeket a kapcsolatokat fogják felhasználni mindenfajta tanulás során! A sakk a maga vizuális szimbólumrendszerével az egész tanulási folyamat kialakulására komoly kihatással van. A Sakkpalota program egy olyan komplex képességfejlesztő módszer, amellyel minden kisgyermeket érdemes megismertetni, különösen az óvoda és az iskola közötti átmenet során, valamint az alsó tagozatos tanulmányai idején.

  • Megérkeztek a gondolkodási képességeket, stratégiai gondolkodást, logikus gondolkodást fejlesztő táblajátékok a szakköri foglalkozások sikeres lebonyolításához

  A játékokat az életkornak megfelelően választottuk. Kezdetben nem a stratégiai gondolkodás, a szabályok fontossága volt az elsődleges, hanem annak segítése, hogy a gyermek magabiztosan, kedvvel és élvezettel játsszon.

  • Az érték-és állagmegóvás érdekében az eszközök biztonságos tárolására alkalmas zárható szekrényeket rendeltünk
  • Heti rendszerességgel vidám, jó hangulatú játékfoglakozásokat tartottunk

  Ami még vár ránk

  Sajnos a járványhelyzet megakadályozta a nyílt foglalkozások és a játékhét lebonyolítását, de terveink szerint a következő tanévben ezt is meg fogjuk tudni valósítani.

  A programba bekapcsolódó szülők, pedagógusok és érdeklődő városlakók megtapasztalhatják, hogy a táblajátékok segítségével a gyermekeikkel töltött szabadidő változatosabb lesz, és talán még gyakrabban találkozhatnak a megértés örömétől felcsillanó gyermekszemek sikerélményével.

  A gyerekek nagy örömére tovább folytatódnak a nagy sikerű játékfoglalkozások, ahol az eddigieken túl újabb játékokkal ismerkedhetnek meg.