PROTOKOLL JÁRVÁNYÜGYI HELYZET ESETÉN

  1. Az intézménybe való belépés

  • Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyerek látogathatja.
  • Az intézmény előtt a közlekedési sávok használata minden ideérkező számára kötelező.
  • Az intézménybe kizárólag a tanulók léphetnek be. Belépés után a kézfertőtlenítés kötelező.
  • Amennyiben a szülő ügyintézés céljából szeretne belépni az épületbe, előzetes időpont egyeztetés után teheti meg, maszk viselése és kézfertőtlenítés kötelező.
  • Szülői értekezletet csak a járványügyi előírások betartása mellett tartunk.
  • A tantermek megközelítése kialakított rend szerint történik.

  2. Az intézmény közösségi tereinek használata

  • A közösségi terekben a csoportosulás kerülendő, fontos a megfelelő védőtávolság betartása.
  • Az udvari levegőzés is kialakított rend szerint és helyen történik.
  • Közösségi terekben a maszk viselése a felső tagozatosoknak kötelező.

  3. A tantermek használata

  • A tanítási órákon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező. Reggel nincs megőrzős terem, a tanulók a saját tantermükben várakoznak.
  • A tanítási nap során az osztályok a csoportbontás kivételével saját tantermükben tartózkodnak.
  • Időjárás függvényében a helyiségek ablakát nyitva kell tartani.
  • Fontos a napközbeni gyakori kézmosás, kézfertőtlenítés.

  4. Étkezésre vonatkozó szabályok

  • Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a szappanos kézmosásra vagy kézfertőtlenítésre.
  • A csoportok keveredésének elkerülése érdekében az étkezés szigorú időbeosztás szerint történik.

  5. Tájékoztatási kötelezettség, tanulói hiányzások kezelése

  • Amennyiben intézményen belül felmerül a fertőzöttség gyanúja, az érintett személyt (tanulót, pedagógust, munkatársat) el kell különíteni. Az iskolaorvost, valamint tanuló esetében a szülőt értesítjük a gyanú fennállásáról. Amíg a tanulót a szülő nem tudja hazavinni, felügyeletét ellátjuk.
  • Amennyiben a fertőzés gyanúja iskolán kívül merül fel, a szülő kötelessége erről értesíteni az intézményt.
  • Házi karanténba kerülés esetén a tanuló hiányzását igazoltnak minősítjük. Igazolt a hiányzás abban az esetben is, ha a diák a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége miatt és a szülő ezért nem engedi az iskolai közösségbe. Ebben az esetben, az ezt megerősítő orvosi igazolás bemutatása kötelező!
  • Igazolt fertőzés esetén csak akkor jöhet a tanuló iskolába, amennyiben háziorvosa kiadja a veszélyeztetés megszűnéséről szóló igazolást. A betegség fennállásának időszakában, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási formában vesz részt az oktatási folyamatban a tanuló.

  6. Digitális munkarend

  • Digitális munkarend elrendelése esetén a tanulók az iskolát oktatási célból nem látogathatják. A gyermekfelügyelet szülői kérésre megszervezésre kerül.
  • Digitális munkarend elrendelése esetén, elsősorban a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása digitális eszközök alkalmazásával történik. Amennyiben a tárgyi feltételek rendelkezésre állnak, a tanuló köteles részt venni az online oktatásban.
  • Amennyiben a szükséges eszköz nem áll rendelkezésre, akkor a tananyagot papír alapon juttatjuk el a tanulónak, melyet köteles elsajátítani.