Névadónk

  Ki is volt Árpád fejedelem?

  A legenda szerint a többi kapitány előtt is elsőként lépett Pannónia földjére.  A Nyék hegyén ütött először tábort, ennek közelében alapította Fehérvár városát Szent István király, aki  őtőle  eredett. Árpád pedig népe között megtöltötte szarú kürtjét a Duna vizéből,és ama kürtre a mindenható Isten

  kegyelmét kérte mind a magyarok előtt adja nekik az Úr ezt a földet mindörökre. Szavait végezvén felkiáltottak a magyarok: Isten, Isten, Isten.

  Háromszor hangoztatták mind szokás a magyarok közt mind a mai napig.

   

  Árpád fejedelem Magyarország egyik legjelentősebb történelmi alakja. A hagyomány szerint az ő uralma alatt foglalta el a magyar nép a Kárpát-medencét. Ezt az időszakot nevezzük honfoglalásnak. A fennmaradt történelmi források alapján hozzávetőleg ötvenöt éven át vezette a magyarokat. Tőle származtatják az Árpád-ház uralkodóit, akik 907-es halálát követően majdnem 400 éven át uralkodtak Magyarország felett.

  A krónikáink szerint a hun Aetilea/Attila/Atilla/Etele szépunokája; Ernák/Irnik ükunokája; Ed dédunokája; Ügyek és Emese unokája; Álmos vezér gyermeke, aki körülbelül 840-ben látta meg a napvilágot. Az Árpád-ház ősanyjának Emesének a szent Turul-madár, családjuk címermadara, jelezte fia Álmos és annak ivadékai születését.

  Innen ered az Árpád-ház eredeti neve, a TURUL-NEMZETSÉG.

  Sumír nyelven ÁRPÁD: „DICSŐSÉGES,  VÁLASZTOTT”.

  Árpádról is mint daliás férfiről emlékeznek meg a krónikák, aki mindenben apjára, Álmosra hasonlított. Ezekből az adatokból következtethetünk arra, hogy az Árpádok rendkívül magas termetűek voltak, főleg kortársaikkal összehasonlítva.

  Erről a magyar királyi udvar számos vendége megemlékezik.

  A legenda szerint Óbudán temették el a honfoglaló hadvezért és fejedelmet.

   

  Árpád nagyfejedelem (845 körül – 907. július eleje) a honfoglalás idején a magyar törzsszövetség nagyfejedelme volt. Tőle származnak az Árpád-ház uralkodói, akik Árpád halálát követően négy évszázadon át uralkodtak Magyarországon.

   

  Árpád Álmos vezér gyermeke volt, aki a honfoglalás idején – 895-ben – már középkorú férfi lehetett, és  akinek a fia már önállóan hadsereget vezetett. Árpád még Álmos életében a törzsszövetség vezetője, nagyfejedelem lett.

  A fejedelem feleségének a nevét nem őrizte meg a történetírás. Öt fiának neve maradt fenn: Levente, Tarhos, Üllő, Jutocsa és Zolta.

  Az Árpád-emlékmű Ópusztaszeren

  Árpád utolsó nagy csatáját – Anonymus szerint – 907 júliusában vívta, amikor a bajor és keleti frank csapatok le akarták rázni adófizetési kötelezettségüket. Azonban az egyesített seregeket megállították a magyarok (pozsonyi csata), és ezzel kétségkívül a magyaroké lett a Kárpát-medence.

  1 korona 1896-ból