Beiskolázás – Pollack Mihály Székhelyiskola

  Az összes tagiskolánkra vonatkozó általános beiskolázási tájékoztató ezen a linken található.

  A Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola két általános iskola összevonásával jött létre 2012. július 1-jén. A névadó iskola székhely intézményként működik, melynek tagiskolái az Ádám Jenő Tagiskola, az Árpád Fejedelem Tagiskola, a Dózsa György Tagiskola, a Gárdonyi Géza Tagiskola és a Kazinczy Ferenc Tagiskola. Épületeink korszerűen felújítottak, informatikai eszközparkunk lehetőséget biztosít a változatos oktató-nevelő munkára. Az összevont intézmény hatékony működését az azonos alapokra helyezett nevelési elvek biztosítják, úgy hogy emellett a feladat-ellátási helyek egyéni arculata, a kialakult hagyományok megőrzése biztosított. Áttanítással, pedagógusaink szakmai tudásának maximális kihasználásával biztosítjuk az intézményben folyó nevelő-oktató munka magas szakmai színvonalon történő megszervezését. A tanulócsoportok kialakításánál szem előtt tartjuk a hátrányos helyzetű tanulók egyenletes elosztását.

  A székhelyintézmény profilja az emelt szintű idegen nyelvoktatás.  Ötödik osztálytól második idegen nyelv (német nyelv) is választható. Lehetőség van az informatika emelt óraszámú tanulására is 7. és 8. évfolyamon.

  1.osztályban a matematika tantárgy keretein belül bevezettük a Sakk-palota oktatást, ami jól fejleszti az értelmi képességeket, ezzel megalapozva felső tagozatban a differenciált képesség- fejlesztő csoportok hatékony működését.

  A sikeres továbbtanulásra való felkészítés érdekében nem csak matematikából, hanem magyarból is kis létszámú differenciált képességfejlesztő csoportokat működtetünk.

  Emellett színes lehetőséget biztosítunk a délutáni szabadidő hasznos eltöltésére is (tömegsport, szakkörök, diákönkormányzati programok).

  A POLLACK MIHÁLY SZÉKHELYISKOLA ELSŐS TANÍTÓI
  1.A egész napos iskolai osztály – IPACS SZILVIA és TAKÁCS KRISZTINA
  1.B hagyományos szervezésű osztály – DR. MÁRTONNÉ GYŐRFI MÁRIA és MUSZKA MARIANNA

  Körzet: Augusztus 20. tér, Építők útja 10-24-ig, Építők útja 11-19-ig, Eszperantó út, Fő tér 20-38-ig, Hajcsár út, Híd utca, Homokbánya telep, Hriszto Botev tér, Liget utca, Május 1 út (kivétel 15-29-ig és 38-54-ig), Mátyás király út 31-85-ig, Munkácsy tér, Pollack Mihály utca, Ságvári tér, Szent Erzsébet sétány, Fő tér 1-19-ig, Radnóti tér, Ifjúmunkás tér, Iskola köz, Kikelet köz, Móra Ferenc út, Szabó Ervin út, Tavasz út, Móricz Zsigmond tér, Egressy Béni út 43-49-ig és 58-60-ig, Jószerencsét út, Tardona